гр.София,П.К. 1137
ул.Самоковско шосе № 145
тел.: +359 (2) 978 43 11
факс : +359 (2) 978 60 89
E-mail : office@rado-olrat.com
Радо Олрат - проучване, проектиране, строителство
 Български Bulgarian

За фирмата

"РАДО ОЛРАТ" ЕООД - София е правоприемник на ЕТ “РАДО ОЛРАТ”, която е създадена през 1990 г. За 25 години фирмата се утвърди в областта на строителството на територията на РБългария.
Фирмата е специализирана в проучване,проектиране и строителство на:
  • жилищни и обществени сгради;
  • строителство и ремонт на пътища;
  • водопроводни и канализационни тръбопроводни системи;
  • инжeнерни съоръжения;
  • вертикална планировка;
  • ремонтни работи;
  • арматурни заготовки;

При изграждане на своите обекти, “РАДО ОЛРАТ” ЕООД прилага както традиционни, така и модерни технологии. Високото качество на строителство е гарантирано от професионализма и богатия и опит на специалистите

 

Реализации

Арматурни заготовки
Жилищни сгради
Мостове и съоражения
ВиК

Проекти

Сгради
Проектиране
Вътрешен дизайн
Външен дизайн