гр.София,П.К. 1137
ул.Самоковско шосе № 145
тел.: +359 (2) 978 43 11
факс : +359 (2) 978 60 89
E-mail : office@rado-olrat.com
Радо Олрат - проучване, проектиране, строителство
 Български Bulgarian

Метални заготовки

Фирмата разполага със собствен арматурен двор и изпълнява поръчки
за всякакви заготовки и метални конструкции.

Арматурни заготвки 
Укрепване на стръмен откос на ул. "Йованец", с. Панчарево
   
Изграждане на сглобяеми системи за покриване на паркоместа