гр.София,П.К. 1137
ул.Самоковско шосе № 145
тел.: +359 (2) 978 43 11
факс : +359 (2) 978 60 89
E-mail : office@rado-olrat.com
Радо Олрат - проучване, проектиране, строителство
 Български Bulgarian

Сгради

ТП 4-летище София
Офис сграда,фирма "РАДО ОЛРАТ"
Автосервиз град София
Едно фамилна жилищна сграда село Кокаляне
Жилищна сграда на ул. "Софрони Врачански"