гр.София,П.К. 1137
ул.Самоковско шосе № 145
тел.: +359 (2) 978 43 11
факс : +359 (2) 978 60 89
E-mail : office@rado-olrat.com
Радо Олрат - проучване, проектиране, строителство
 Български Bulgarian

Мостове и съоражения

 
Пътна връзка кв. Слатина (София)
Подпорни стени на път Симитли,Градево,Разлог