гр.София,П.К. 1137
ул.Самоковско шосе № 145
тел.: +359 (2) 978 43 11
факс : +359 (2) 978 60 89
E-mail : office@rado-olrat.com
Радо Олрат - проучване, проектиране, строителство
 Български Bulgarian

Въпросник за удовлетвореност на клиентите

От
Дата на изпълнение :
Вид
Посетител
Телефон:
Име на клиента (ако е частно лице)
Име на фирма
Адрес:
Как оценявате нашите услуги?
Поръчка
Услуги
Срок
Качество
Цена
Препоръки към фирма РАДО ОЛРАТ ЕООД