Сутерен

Гараж 1 - 16,04 кв.м. продаден
Гараж 2 - 17,49 кв.м. продаден
Гараж 3 - 17,49 кв.м. продаден
Гараж 4 - 19,70 кв.м. продаден
Гараж 5 - 19,72 кв.м. продаден
Гараж 6 - 16,56 кв.м. продаден
Гараж 7 - 14,04 кв.м. продаден
Гараж 8 - 18,99 кв.м. продаден
Гараж 9 - 23,00 кв.м. продаден
Гараж 10 - 16,04 кв.м. продаден
Гараж 11 - 16,98 кв.м. продаден
Гараж 12 - 16,84 кв.м. продаден
ПМ 1 - 18,39 кв.м. продаден
ПМ 2 - 16,16 кв.м. продаден
ПМ 3 - 16,02 кв.м. продаден
ПМ 4 - 14,04 кв.м. продаден
ПМ 5 - 14,04 кв.м. продаден
ПМ 6 - 14,04 кв.м. продаден
Мазе 1 - 14,13 кв.м. продаден
Мазе 2 - 10,01 кв.м. продаден
Мазе 3 - 11,67 кв.м. продаден
Мазе 4 - 14,21 кв.м. продаден
Мазе 5 - 10,18 кв.м. продаден
Мазе 6 - 9,81 кв.м. продаден
Мазе 7 - 14,69 кв.м. продаден
Мазе 8 - 13,38 кв.м. продаден
Мазе 9 - 13,06 кв.м. продаден

Сутерен
Гараж 12 Гараж 1 Паркомясто 1 Гараж 2 Гараж 3 Паркомясто 2 Гараж 4 Гараж 5 Гараж 6 Паркомясто 3 Паркомясто 4 Паркомясто 5 Паркомясто 6 Гараж 7 Гараж 8 Гараж 9 Гараж 10 Гараж 11 Общи части Мазе 1 с предверие Мазе 2 Мазе 3 Мазе 4 с предверие Мазе 5 с предверие Мазе 6 Мазе 7 с предверие Мазе 8 с предверие Мазе 9 с предверие Партер

Гараж 12

 • А/ Площ - 16.04 м2
 • Б/ Общи части - 11.36 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.40 м2

Гараж 1

 • А/ Площ - 18.39 м2
 • Б/ Общи части - 13.03 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 31.42 м2

Паркомясто 1

 • А/ Площ - 17.49 м2
 • Б/ Общи части - 12.39 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.88 м2

Гараж 2

 • А/ Площ - 17.49 м2
 • Б/ Общи части - 12.39 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.88 м2

Гараж 3

 • А/ Площ - 16.16 м2
 • Б/ Общи части - 11.44 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.60 м2

Паркомясто 2

 • А/ Площ - 19.70 м2
 • Б/ Общи части - 13.95 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 33.65 м2

Гараж 4

 • А/ Площ - 19.72 м2
 • Б/ Общи части - 13.97 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 33.69 м2

Гараж 5

 • А/ Площ - 16.56 м2
 • Б/ Общи части - 11.73 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.29 м2

Гараж 6

 • А/ Площ - 16.02 м2
 • Б/ Общи части - 11.35 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.37 м2

Паркомясто 3

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 4

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 5

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 6

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Гараж 7

 • А/ Площ - 18.99 м2
 • Б/ Общи части - 13.45 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 32.44 м2

Гараж 8

 • А/ Площ - 23.00 м2
 • Б/ Общи части - 16.29 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 39.29 м2

Гараж 9

 • А/ Площ - 16.04 м2
 • Б/ Общи части - 11.36 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.40 м2

Гараж 10

 • А/ Площ - 16.98 м2
 • Б/ Общи части - 12.03 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.01 м2

Гараж 11

 • А/ Площ - 16.84 м2
 • Б/ Общи части - 11.93 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 28.77 м2

Общи части

Мазе 1 с предверие

Това складово помещение се продава към Апартамент 1

 • А/ Площ - 14.13 м2
 • Б/ Общи части - 3.75 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 17.88 м2

Мазе 2

Това складово помещение се продава към Апартамент 2

 • А/ Площ - 10.01 м2
 • Б/ Общи части - 2.66 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 12.67 м2

Мазе 3

Това складово помещение се продава към Апартамент 3

 • А/ Площ - 11.67 м2
 • Б/ Общи части - 3.10 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 14.77 м2

Мазе 4 с предверие

Това складово помещение се продава към Апартамент 5

 • А/ Площ - 14.21 м2
 • Б/ Общи части - 3.77 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 17.98 м2

Мазе 5 с предверие

Това складово помещение се продава към Апартамент 6

 • А/ Площ - 10.18 м2
 • Б/ Общи части - 2.70 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 12.88 м2

Мазе 6

Това складово помещение се продава към Апартамент 10

 • А/ Площ - 9.81 м2
 • Б/ Общи части - 2.6 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 12.41 м2

Мазе 7 с предверие

Това складово помещение се продава към Апартамент 9

 • А/ Площ - 14.69 м2
 • Б/ Общи части - 3.90 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 18.59 м2

Мазе 8 с предверие

Това складово помещение се продава към Апартамент 7

 • А/ Площ - 13.38 м2
 • Б/ Общи части - 3.55 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 16.93 м2

Мазе 9 с предверие

Това складово помещение се продава към Апартамент 11

 • А/ Площ - 13.06 м2
 • Б/ Общи части - 3.47 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 16.53 м2