Благоустройствена инфраструктура

СКУТАРЕ-ОРИЗОВО

повече

Център за протезиране

повече

Откос на ул. "Йованец"

повече

Корекция на река Новачица

повече

река Въртопо

повече

Корекция на река Слатинска

повече