укрепване откос на ул. "Йованец"

Възложител:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Срок на изпълнение:

От Октомври 2009 г. до Октомври 2009 г.


Характер на дейностите:

Изкопни работи в земни почви, укрепване скален откос с габиони, разваляне на бетон, направа кофраж, армировка и полагане на бетон, паркоустройство, тротоарни настилки, пътни настилки на обект Укрепване на стръмен откос на ул.„Йованец“, в участъка над имота на Руското посолство с.Панчарево, гр. София


още проекти