Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово

Възложител:

"ТРЕЙС СОФИЯ" ЕАД


Срок на изпълнение:

От Март 2019 до Август 2019


Характер на дейностите:

Монтаж на перонни елементи и полагане бетонни плочи на обект "Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово"


още проекти