Корекция на река Въртопо

Въртопо

Възложител:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Срок на изпълнение:

От Август 2008 г. до Ноември 2008 г.


Характер на дейностите:

Изкопни работи в земни почви, направа на диги, екрани от водонепропускливи глини, насипи с баластра, кофраж, армировка и полагане на бетон и озеленяване на обект Корекция и изграждане на чакълозадъжател на р. „Въртопо“, кв. Мусагеница, гр. София.


още проекти

модула въртопо