Първи етаж

Първи етаж
Апартамент 2 Апартамент 1 Апартамент 3 Апартамент 4 Общи част

Апартамент 2

Апартамент 1

Апартамент 3

Апартамент 4

Общи част