жилищна сграда в кв. Редута, гр. София

Възложител:

"КОНТАКТ-97 В" ЕООД


Срок на изпълнение:

От Октомври 2016 г. до Февруари 2019 г.


Характер на дейностите:

Цялостно изпълнение на строителни и монтажни работи свързани с груб строеж и довършителни работи по общи части на обект "Жилищна сграда с офиси и подземен паркинг находяща се в УПИ ХI-139, 140, кв. 108 по плана на гр.София, м.Подуене-Редута, общ. Слатина СО"


още проекти