жилищна сграда в кв. Симеоново

Възложител:

„ВИ ЕЛ БИЛД“ ООД


Срок на изпълнение:

От Септември 2017 г. до Юни 2018 г.


Характер на дейностите:

Цялостно изпълнение на строителни и монтажни работи свързани с груб строеж и довършителни работи на обект "Еднофамилна жилищна сграда находяща се в кв. Симеоново"


още проекти