кв. Горна баня, ул. "Дон"

Възложител:

“ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД


Срок на изпълнение:

От февруари 2019 г. до Септември 2019 г.


Характер на дейностите:

Изграждане на улични оттоци, сградни и канални отклонения от тръби Ф200, основна канализационна мрежа от Ф300, Ф400, Ф600, Ф1000 и Ф1200 и съпътстващите ги ревизионни шахти изработени на място и/или от готови стоманобетонови елементи по проект за обект "Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н Овча купел" за м.Овча купел-стара част и кв."Горна баня" - ПОДЕТАП I ”В”"


още проекти