кв. Горна баня, ул. "Николай Хрелков"

Възложител:

“ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД


Срок на изпълнение:

От Октомври 2019 г. до Януари 2020 г.


Характер на дейностите:

Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа с нова от PE тръби DN315, DN600, DN800, DN1000, DN1200; Доставка и монтаж на улични оттоци; Подмяна на съществуващи сградни канализационни отклонения с нови от PVC DN200 на обект „Етапна реконструкция на ул.“Николай Хрелков“ от ул.“Бойчо Бойчев“ до ул.“759“, Район „Овча купел“ и съпътстваща инфраструктура“


още проекти