кв. Горна баня, ул. "Николай Хрелков"

Възложител:

“ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД


Срок на изпълнение:

От Октомври 2019 г. до 2020 г.


Характер на дейностите:


още проекти