Възложител:

"ПРОФИДЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД


Срок на изпълнение:

От Август 2019 г. до 2020 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на строителни и монтажни работи свързани с водопроводната, отводнителната и кабелоподдържащата система на обект „ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ, ВТОРИ ЕТАП – ОТ КМ 11+966,34 /11+941.33/ ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ; Обособена позиция № 2 – Участък от км 14+277.56 до км 15+749.00“ МС 18


още проекти