ул. Монтевидео

Възложител:

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД


Срок на изпълнение:

От Октомври 2020 г. до Ноември 2020 г.


Характер на дейностите:

Доставка и монтаж на бордюри с интегрирано отводняване и ревизионни шахти на обект „Временен паркинг при МС 16 от ул. „Монтевидео" до ул. „716", гр. София“


още проекти