СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 35+260 ДО КМ 41+340

Възложител:

“ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД


Срок на изпълнение:

От март 2020 г. до 2021 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на строителни и монтажни работи свързани с изграждане канализация и отводняване на обект "СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 35+260 ДО КМ 41+340 (ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „МЛАДОСТ“)


още проекти