Център за протезиране Алегро

Възложител:

МТЛ ЦЕНТЪР ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ ООД


Срок на изпълнение:

От септември 2018 г. до октомрви 2018 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждането на вътрешно-площадкова ВиК мрежа, изграждането на бетонова ограда, както и изпълнението на вертикалната планировка около сградата и пред имота.


още проекти