автосервиз трансексперт

Възложител:

"ТРАНСЕКСПЕРТ Е.М" ЕООД


Срок на изпълнение:

От 2007 г. до 2007 г.


Характер на дейностите:

Цялостно изпълнение, включващо проектиране и авторски надзор на строително-монтажни работи свързани с изграждането на сградата, вертикална планировка, комуникации и инфраструктури включени в проекта, изработване на метални конструкции за навеси, ограда и портал.


още проекти