Реконструкция на бул. "Тодор Каблешков"

Възложител:

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД


Срок на изпълнение:

От Юни 2020 г. до 2021 г.


Характер на дейностите:

  • Изкопни работи;
  • Полагане на бетон;
  • Полагане на РР тръби DN200
  • Доставка и монтаж на бордюри с интегрирано отводняване;
  • Доставка и монтаж на ревизионни шахти;
  • Доставка и монтаж на улични оттоци


още проекти