Корекция на река Новачица

Възложител:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Срок на изпълнение:

От Октомври 2008 г. до Април 2009 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на СМР - изкопни работи в земни почви, направа на диги, екрани от водонепропускливи глини, насипи с баластра, кофраж, армировка и полагане на бетон и паркоустройство на обект Корекция на р. Новачица в участъка от бул. „Д.Цанков“ до СБЛАНП „Св.Наум“


още проекти