Антиобледителна площадка - Летище софия

Възложител:

ТРЕЙС - СОФИЯ ЕАД


Срок на изпълнение:

От Март 2015 г. до Януари 2016 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на СМР - изграждане на цялостна отводнителна мрежа на обекта състояща се от полипропиленови тръби Ф150 и Ф500, стоманобетонови тръби Ф1200 в бетонов кожух и стоманобетонов канал с чугунени решетки F900.


още проекти