Жилищна сграда Косанин дол

Възложител:

Физическо лице


Срок на изпълнение:

От Септември 2017 г. до Октомври 2018 г.


Характер на дейностите:

Цялостно изпълнение на строителни и монтажни работи на обект "Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване в във в.з. Косанин дол"


още проекти