Партерен етаж

Партерен етаж
Търговска площ 1 Търговска площ 2 Търговска площ 3 Търговска площ 4 Търговска площ 5 Търговска площ 6 Търговска площ 7 Търговска площ 8 Общи части

Търговска площ 1

Търговска площ 2

Търговска площ 3

Търговска площ 4

Търговска площ 5

Търговска площ 6

Търговска площ 7

Търговска площ 8

Общи части