Партерен етаж

На приземния етаж в сградата са разположени 8 търговски площи със следната квадратура:

Търг.площ 1 - 61.84 кв.м. Продаден
Търг.площ 2 - 46.31 кв.м. Продаден
Търг.площ 3 - 71.04 кв.м. Продаден
Търг.площ 4 - 26.75 кв.м. Продаден
Търг.площ 5 - 21.55 кв.м. Продаден
Търг.площ 6 - 27.64 кв.м. Продаден
Търг.площ 7 - 38.90 кв.м. Продаден
Търг.площ 8 - 41.44 кв.м. Продаден

Партерен етаж
Търговска площ 1 Търговска площ 2 Търговска площ 3 Търговска площ 4 Търговска площ 5 Търговска площ 6 Търговска площ 7 Търговска площ 8 Общи части Сутерен Първи етаж

Търговска площ 1

 • А/ Площ - 61.84 м2
 • Б/ Общи части - 10.14 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 71.98 м2

Търговска площ 2

 • А/ Площ - 46.31 м2
 • Б/ Общи части - 7.6 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 53.91 м2

Търговска площ 3

 • А/ Площ - 71.04 м2
 • Б/ Общи части - 11.65 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 82.69 м2

Търговска площ 4

 • А/ Площ - 26.75 м2
 • Б/ Общи части - 4.39 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 31.14 м2

Търговска площ 5

 • А/ Площ - 21.55 м2
 • Б/ Общи части - 3.54 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 25.09 м2

Търговска площ 6

 • А/ Площ - 27.64 м2
 • Б/ Общи части - 4.53 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 32.17 м2

Търговска площ 7

 • А/ Площ - 37.90 м2
 • Б/ Общи части - 6.22 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 44.12 м2

Търговска площ 8

 • А/ Площ - 41.44 м2
 • Б/ Общи части - 6.80 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 48.24 м2

Общи части