Сутерен

ПМ1 - 16,04 кв.м. свободен
ПМ2 - 18,39 кв.м. продаден
ПМ3 - 17,49 кв.м. свободен
ПМ4 - 17,49 кв.м. свободен
ПМ5 - 16,16 кв.м. свободен
ПМ6 - 19,70 кв.м. продаден
ПМ7 - 19,72 кв.м. продаден
ПМ8 - 16,56 кв.м. продаден
ПМ9 - 16,02 кв.м. продаден
ПМ10 - 14,04 кв.м. свободен
ПМ11 - 14,04 кв.м. продаден
ПМ12 - 14,04 кв.м. продаден
ПМ13 - 14,04 кв.м. продаден
ПМ14 - 18,99 кв.м. продаден
ПМ15 - 23,00 кв.м. продаден
ПМ16 - 16,04 кв.м. продаден
ПМ17 - 16,98 кв.м. продаден
ПМ18 - 16,84 кв.м. свободен
СКЛ1 - 14,13 кв.м. свободен
СКЛ2 - 10,01 кв.м. свободен
СКЛ3 - 11,67 кв.м. свободен
СКЛ4 - 14,21 кв.м. свободен
СКЛ5 - 10,18 кв.м. продаден
СКЛ6 - 9,81 кв.м. свободен
СКЛ7 - 14,69 кв.м. продаден
СКЛ8 - 13,38 кв.м. продаден
СКЛ9 - 13,06 кв.м. продаден

Сутерен
Паркомясто 1 Паркомясто 2 Паркомясто 3 Паркомясто 4 Паркомясто 5 Паркомясто 6 Паркомясто 7 Паркомясто 8 Паркомясто 9 Паркомясто 10 Паркомясто 11 Паркомясто 12 Паркомясто 13 Паркомясто 14 Паркомясто 15 Паркомясто 16 Паркомясто 17 Паркомясто 18 Общи части Склад 1 Склад 2 Склад 3 Склад 4 Склад 5 Склад 6 Склад 7 Склад 8 Склад 9 Партер

Паркомясто 1

 • А/ Площ - 16.04 м2
 • Б/ Общи части - 11.36 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.40 м2

Паркомясто 2

 • А/ Площ - 18.39 м2
 • Б/ Общи части - 13.03 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 31.42 м2

Паркомясто 3

 • А/ Площ - 17.49 м2
 • Б/ Общи части - 12.39 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.88 м2

Паркомясто 4

 • А/ Площ - 17.49 м2
 • Б/ Общи части - 12.39 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.88 м2

Паркомясто 5

 • А/ Площ - 16.16 м2
 • Б/ Общи части - 11.44 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.60 м2

Паркомясто 6

 • А/ Площ - 19.70 м2
 • Б/ Общи части - 13.95 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 33.65 м2

Паркомясто 7

 • А/ Площ - 19.72 м2
 • Б/ Общи части - 13.97 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 33.69 м2

Паркомясто 8

 • А/ Площ - 16.56 м2
 • Б/ Общи части - 11.73 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.29 м2

Паркомясто 9

 • А/ Площ - 16.02 м2
 • Б/ Общи части - 11.35 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.37 м2

Паркомясто 10

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 11

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 12

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 13

 • А/ Площ - 14.04 м2
 • Б/ Общи части - 9.94 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 23.98 м2

Паркомясто 14

 • А/ Площ - 18.99 м2
 • Б/ Общи части - 13.45 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 32.44 м2

Паркомясто 15

 • А/ Площ - 23.00 м2
 • Б/ Общи части - 16.29 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 39.29 м2

Паркомясто 16

 • А/ Площ - 16.04 м2
 • Б/ Общи части - 11.36 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 27.40 м2

Паркомясто 17

 • А/ Площ - 16.98 м2
 • Б/ Общи части - 12.03 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 29.01 м2

Паркомясто 18

 • А/ Площ - 16.84 м2
 • Б/ Общи части - 11.93 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 28.77 м2

Общи части

Склад 1

Това складово помещение се продава към Апартамент 1

 • А/ Площ - 14.13 м2
 • Б/ Общи части - 3.75 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 17.88 м2

Склад 2

Това складово помещение се продава към Апартамент 2

 • А/ Площ - 10.01 м2
 • Б/ Общи части - 2.66 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 12.67 м2

Склад 3

Това складово помещение се продава към Апартамент 3

 • А/ Площ - 11.67 м2
 • Б/ Общи части - 3.10 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 14.77 м2

Склад 4

Това складово помещение се продава към Апартамент 5

 • А/ Площ - 14.21 м2
 • Б/ Общи части - 3.77 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 17.98 м2

Склад 5

Това складово помещение се продава към Апартамент 6

 • А/ Площ - 10.18 м2
 • Б/ Общи части - 2.70 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 12.88 м2

Склад 6

Това складово помещение се продава към Апартамент 10

 • А/ Площ - 9.81 м2
 • Б/ Общи части - 2.6 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 12.41 м2

Склад 7

Това складово помещение се продава към Апартамент 9

 • А/ Площ - 14.69 м2
 • Б/ Общи части - 3.90 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 18.59 м2

Склад 8

Това складово помещение се продава към Апартамент 7

 • А/ Площ - 13.38 м2
 • Б/ Общи части - 3.55 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 16.93 м2

Склад 9

Това складово помещение се продава към Апартамент 11

 • А/ Площ - 13.06 м2
 • Б/ Общи части - 3.47 м2
 • В/ Обща площ (А+Б) - 16.53 м2